Nazwa

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Prowincja Krakowska, Dom Rekolekcyjny

Adres

Czerna 196

Kod

32-065

Miasto

Krzeszowice

Województwo

małopolskie

Osoby kontaktowe

Tel.

+12 282 1245  +12 282 6541 

Fax

Email

rekolekcje@karmel.pl

rekol@karmel.pl

WWW

www.karmel.pl/rekolekcje

www.karmelitanki.pl

Opis działalności

instytucje kościelne